ITÁLIE - BENÁTKY, MĚSTO NA LAGUNĚ

Taliansko, Benátky

ITÁLIE - BENÁTKY, MĚSTO NA LAGUNĚ

  Taliansko, Benátky
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Vydejte se s námi letecky na Karneval v Benátkách. Budeme mít dostatek času užít si v benátských sestiere úzkých uliček, malebných kanálů, výstavných paláců, nezaměnitelných náměstí (campi), stovky kostelů nebo si prohlédnout některá z mnoha benátských muzeí. Při procházkách městem, jemuž jeho obyvatelé říkali Serenissima, si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Benátkami nás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje od roku 1992.
Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček

Program zájezdu

1. den zájezduOdlet s průvodcem do Benátek, transfer na hotel, ubytování.
2. den zájezdu
Poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, Atillův trůn, starobylá bazilika Santa Maria Assunta, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes. Odpoledne procházka BENÁTKAMI I. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute, Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění.
3. den zájezdu
Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa della Pieta (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd výtahem na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), fakultativně vyhlídková plavba vaporettem Velkým kanálem k náměstí San Marco.
4. den zájezdu
Dokončení prohlídky města, individuální volno a dle letového řádu transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy.

Poznámka: Dle letového řádu 2021 změna programu vyhrazena.

Podnadpis

BENÁTSKÝ KARNEVAL LETECKY

Základná cena zahŕňa

 • leteckou dopravu Praha – Benátky – Praha vč. let. tax
 • příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfery z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce CK

Základná cena nezahŕňa

 • pobyt. taxu,
 • vstupné,
 • třídenní dopravu do Benátek a na ostrovy soukromou výletní lodí cca 50€,
 • v případě změn spojených s nenadálou situací budeme využívat benátskou MHD,
 • vstupní poplatky do Benátek (očekává se zavedení v průběhu r. 2021, v době vydání katalogu nebylo známo),
 • fakult. služby
 • vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1500 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu,
 • 3x večeři 1290 Kč,
 • odbavené zavazadlo do 20 kg 1500 Kč

Informácie o zájazde

Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Kategória hotela a informácie o zájazde sú uvedené podľa popisu usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Organizovanie tohto zájazdu sa riadi obchodnými podmienkami cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje. Tento zájazd usporadúva cestovná kancelária Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovná kancelária si z dôvodov uvedených v obchodných podmienkach vyhradzuje právo zmeny podmienok organizovanie zájazdu a právo zájazd zrušiť aj po uzatvorenie cestovnej zmluvy.

 • Lokalita podľa CK: Podľa popisu
 • Miesto podľa CK: Benátky

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 229 157
dnes zatvorené

Taliansko

Je krajinou horských masívov, dlhých piesočnatých pláží aj bohatej histórie, ktorú môžeme obdivovať rovnako vo veľkých mestách, ako aj na vidieku. Taliansko sa môže pýšiť svojimi dejinami aj prírodnými krásami, z ktorých 51 je zapísaných do zoznamu pamiatok UNESCO. Či už pôjdete na dovolenku do Talianska v zime alebo v lete, prípadne si ju zvolíte ako cieľ vášho eurovíkendu, talianska kuchyňa vám poskytne kulinárske zážitky, na ktoré budete dlho spomínať. Z prímorských regiónov možno odporučiť najobľúbenejšie Benátsko, taktiež Kalábriu, Palmovú riviéru, Toskánsko, Abruzzo a pod. Počas zimnej sezóny je Taliansko lyžiarskym rajom. Vyznávači zimných športov z celého sveta mieria hlavne do Trentina - Alta Adige, Južného Tirolska, alebo prepojených gigantov Dolomiti Superski a Sella Rondy. Benátky a Rím zase patria medzi najobľúbenejšie ciele vyznávačov eurovíkendov.

Nezáväzná objednávka

ITÁLIE - BENÁTKY, MĚSTO NA LAGUNĚ
  Taliansko, Benátky

Cena
454 EUR /os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 229 157

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
454,00 €
příplatek za 3x večeři - osoba
0
50,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
58,00 €

Poistenie

cestovné poistenie ECP PLUS Európa 8 dní 4 dni - osoba
2
5,80 €
poistenie stornovacích poplatkov - zadarmo
2
0,00 €

Parkovanie

parkovanie pri letisku Praha - 4 dni
0
36,00 €

Špeciálne príplatkove služby

příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg
0
58,00 €
příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg - osoba
0
58,00 €