Termín:
21. 9. – 22. 9. 2019
Počet dní:
2 (so – ne)
Počet nocí:
1
Doprava:
autobusom
Strava:
raňajky
Cena za osobu:
Nezáväzná objednávka

Popis ubytovania a programu zájazdu

Anotace

Krakov, jedno z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost a město legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, náměstí s kostely, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva slavného Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu WIELICZKA (UNESCO). Odjezd do KRAKOVA (UNESCO), první část prohlídky města tzv. 'Jagellovské perly'. Procházka Starým městem, Královská cesta, Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží.


2. den zájezdu:
Dokončení prohlídky KRAKOVA, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet pahorek WAWEL (Wzgórze Wawelskie) s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Podnadpis

A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

Typ ubytování

hotel***

Orientační ceny vstupného

Krakov - Katedrála Wawel zdarmaKrakov - Wawel královské komnaty 18 Krakov - Wawel zbrojnice + klenotnice 18Krakov - Katedrální muzeum + krypta, zvonice 12Krakov - Stará Synagoga 8 Wieliczka - solný důl, skupinová prohlídka 89 dospělý, 69 dítě nebo student

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 150 PLN

Obsah ceny

Základná cena zahŕňa

 • dopravu lux. klim. busem
 • 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 1x snídani formou bufetu
 • průvodce

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 400 Kč
 • 1x večeře 300 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu
 • Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč

Informácie o zájazde

Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Kategória hotela a informácie o zájazde sú uvedené podľa popisu usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Doklady o poistení jednotlivých cestovných kancelárií nájdete tu. Organizovanie tohto zájazdu sa riadi obchodnými podmienkami cestovnej kancelárie Redok Travel, ktorá zájazd organizuje.

 • Lokalita podľa CK: Podľa popisu
 • Miesto podľa CK: Krakov
Informácie o zľavách